"Кадам артынан кадам"жетекчилиги үчүн шведские айдоочулук күбөлүгү - Новичка путеводитель боюнча Швециянын