Кийин Швеция: өлтүрүү салыгы мурастоо, азыр Улуттук комментарий