Пропорционалдуу эмес көп сандагы чет өлкөлүктөр карыздын мамлекеттик аткаруу кызматынын Швециянын - еврей дүйнөлүк тартиби