Швеция - ак корпус, эл аралык юридикалык фирма, ТОО Эл аралык юридикалык практика